śmieszne teksty
Wybierz kategorię

Śmieszne teksty

Zasady korzystania z toalet uczelnianych


MIĘDZYWYDZIAŁOWA KOMISJA SANITARNA AGH
Wyciąg z przepisów regulujących korzystanie z uczelnianych urządzeń sanitarnych:
 1. Do korzystania z sanitariatów ma prawo każdy student bez względu na płeć, wyznanie i rasę.
 2. Studenci do lat 16 mogą korzystać z klozetów tylko pod opieką profesora.
 3. Student jest zobowiązany do trafiania swoimi odchodami na specjalny podest w muszli klozetowej.
 4. Narobienie obok będzie karane.
 5. Użytkownik klozetu jest zobowiązany do posiadania specjalnej szczotki ryżowej i używania jej.
 6. Pierwszeństwo do korzystania z kabin mają studenci przed kolokwium oraz osoby z rostrojem żołądkowym.
 7. W kabinie wolno przebywać do 1 minuty 30 sekund.
 8. Nie wolno puszczać głośnych bąków. Odgłos bąka powinien brzmieć: pfff.... Głośność bąka max. 50dB. Smród w miarę możliwości ograniczyć.
 9. Nie wolno wrzucać palących się petów do kibli.
 10. Na terenie sanitariatów obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania ciszy.
 11. Nie płoszyć bakterii w muszlach klozetowych. Połów ryb zabroniony.
 12. Żetony na papier toaletowy są do nabycia w sekretariacie uczelni.
 13. Zabrania się korzystania z muszli klozetowych przy braku wody w instalacji.
 14. W pow. sytuacji używać wiaderko.
 15. Wyżej wzmiankowane naczynie opróżniać przez okno po stronie zawietrznej AGH.
 16. Student korzystający z sanitariatów powinien być zawsze wesoły oraz powinien pomagać kolegom.
Obsługa życzy owocnego pobytu !!!!!

przewodniczący
dr. W.C. Piker