śmieszne teksty
Wybierz kategorię

Śmieszne teksty

Analiza Kobiety


Temat:                                    Analiza chemiczna

Przedmiot badań:                     Kobieta

Symbol:                                  KO

Odkryta przez:                         Adama

Waga atomowa:                       Średnia oczekiwana 59 a.j.m.
                                             (atomowych jednostek masy), ale
                                             znane sa izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie:                        Nadwyżki ilościowe w obszarach
                                             zurbanizowanych.

 • 1. Właściwości chemiczne :
 • 1.1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
 • 1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
 • 1.3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
 • 1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
 • 1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyznie krystałograficznej.


 • 2. Własciwosci fizyczne :
 • 2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
 • 2.2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
 • 2.3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
 • 2.4. Gorzka jeśli używać niewłaściwie.
 • 2.5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.


 • 3. Zastosowanie :
 • 3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
 • 3.2. Przedstawicielka silnych reduktorow pieniedzy.
 • 3.3. Pomocna przy wypoczynku.


 • 4. Testy :
 • 4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
 • 4.2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje sie lepszy izotop.
 • 4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
 • 4.4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.